Články / blog

V potápění existují různá doporučení "jak se správně potápět". Potápěčské manuály se zakládají na dlouholetých zkušenostech výborných potápěčů a instruktorů. Mnoho manuálů je však zastaralých - tím rozhodně netvrdíme, že jsou špatné, ale jen mnohdy nereflektují nové poznatky ve vědě a ve výstroji. Zde se dozvíte pár poznatků, rad a tipů, které jsme za ta léta nasbírali my, a o které se s vámi rádi podělíme. Pravidelně zde budou zveřejňovány nové články a je jen na vás, jak s nimi naložíte.


Článek slouží jako pomůcka k výběru správné karabiny pro vaše příslušenství. Někteří potápěči nepřikládají váhu karabinám - avšak je to jedna z nejdůležitějších součástí výstroje - je to jakási spojnice mezi vaším potřebným vybavením a místem upevnění. Pokud budete používat špatné karabiny, možná se k vybavení ani nedostanete nebo materiál...

Potápění s konfigurací sidemount (boční upevnění lahví / SM) má celou řadu výhod a je nejrychleji se rozvíjející odvětví potápění - získáte pod vodou naprostou volnost pohybu a zároveň máte pod vizuální kontrolou veškeré kriticky důležité součásti výstroje. Podstatou této konfigurace je použití dvou lahví s dvěma prvními stupni. Tuto konfiguraci...

Používáte k plánování vašich ponorů potápěčské tabulky, počítač/hodinky nebo dekompresní program v počítači? Ať již jste vybrali jakoukoli variantu - v pořádku. Proč? Protože je vidět, že ponory skutečně plánujete. Je celkem "pochopitelné", že potápěčům se základní certifikací OWD, kteří dělají jeden až dva ponory denně stačí znát pouze...

Pochopení gradient faktorů (GF) může být pro potápěče složité. Instruktoři tuto část se studenty probírají až v technických kurzech, což je do jisté míry dáno tím, že problematika je vázána spíše na dekompresní ponory a zároveň většina potápěčských počítačů dříve neumožňovala uživateli přímé (vlastní) nastavení gradient faktoru. Bylo...

Jeden z důležitých faktorů při potápění je mít odpovídající počet zátěže. V tomto článku se dozvíte postup, při kterém zjistíte potřebnou zátěž pro rekreační ponory ještě před samotným ponorem (s plnými lahvemi) s následnou kontrolou před ukončením ponoru.

Tento článek je zaměřen na shrnutí faktů a zkušeností, se kterými se jako potápěčský instruktor setkávám, a také jako námět k zamyšlení / doporučení pro potápěče. Nechci zde upřednostňovat potápěčské školy (asociace), ani vyzdvihovat / pomlouvat instruktory - článek není proti nikomu zaměřen. Z podstaty etiky by žádný instruktor neměl veřejně hanit...