Tek Open Water Sidemount Diver

Technický kurz potápění s boční konfigurací - Tek Open Water Sidemount Diver

Místo teorie: Hluboká nad Vltavou / Jindřichův Hradec

Maximální hloubka: dle dosažené certifikace

Vstupní licence: AEANx (může se učit souběžně), OW Sidemount Diver

Minimální věk: 15 let 

Cena: 7 990 Kč (v kombinaci s kurzem AEANx - 14 990 Kč)


Kurz TOWSD (Tek Open Water Sidemount Diver) je určen pro potápěče minimálně s certifikací AEANx  (Advanced Nitrox Diver) lépe Technical Diver a výše. Certifikaci Tek Open Water Sidemount Diver obdržíte po zvládnutí všech předepsaných podvodních cviků, absolvování teoretických lekcí a po složení praktické zkoušky. Kurz je vhodný i pro potápěče, kteří se už se sidemountem dlouhodobě potápí. Oproti základnímu kurzu potápění se sidemountem se naučíte provádět řízenou dekompresi v konfiguraci sidemount za použití dodatečné třetí (či čtvrté) láhve - dle předešlé dosažené certifikace (AEANx - 3 láhve, Technický potápěč - 4 láhve). Kurz lze absolvovat souběžně s kurzem AEANx (počet ponorů se navyšuje na 5)

  • teoretická příprava - probereme výhody a nevýhody sidemount konfigurace při použití v rámci provádění technických ponorů, naučíte se správné plánování technických ponorů a plánování spotřeby bottom / deco plynu, nastavíme veškerou vaši výstroj tak, abyste dosáhli požadovaného trimu i za použití vícero lahví. 
  • praktická příprava -  4 praktické lekce v rámci námi pořádaných akcí na českých lomech nebo rakouských jezerech (1. lekce - "rozpotápění" s dodatečnými lahvemi, 2. lekce - tek sidemount cviky, 3. - 4. lekce - zplánování a provedení dekompresních ponorů + procvičení možných krizových situací). V případě, že budete absolvovat kurz souběžně s kurzem AEANx počet praktických lekcí (ponorů) je 5.
  • individuální přístup - praktické lekce probíhají maximálně po 2 potápěčích. Ponory nejsou vedeny stylem odcvičíme a jdeme z vody. Kurzista stráví pod vodou delší dobu, aby měl dostatek času si osvojit správné potápěčské návyky.  

Doporučené / potřebné vybavení 

  • sidemount (nejlépe xDeep / Tecline / Razor)
  • 3x láhev (nejlépe hliníkové S80)
  • 3x první stupeň + 3x manometr (+ 3x 15-25cm dlouhá vysokotlaká hadice)
  • 193 - 210cm dlouhá hadice primárního druhého stupně 

Pozn. s výběrem Vám poradíme před nebo i v průběhu teoretických lekcí kurzu


Cena zahrnuje 

  • výukové materiály, teoretické a praktické lekce, služby instruktora, potápěčskou licenci světově uznávané školy IANTD, diplom

Cena nezahrnuje

  • plnění lahví + dekompresní plyny, zapůjčení výstroje, vstupy na lokalitu v ČR, Rakousku / na bazén (100 - 250 Kč vstup), dopravu na lokalitu, případné ubytování, cestovní a potápěčské pojištění