Jeskynní potápěčské kurzy

Jeskynní potápění (Cave diving) patří k vrcholu potápěčské kariéry, a proto vyžaduje značné zkušenosti s potápěním na volné vodě. Uzavřený prostor jeskyní neodpouští chyby, které byste za normálních okolností vyřešili výstupem na hladinu.


Technical Cave / Mine Diver

Kurz je zaměřen na výcvik potápění v jeskynních či zatopených dolech na zádové konfiguraci (dvojče 2x12l + stage) do hloubky maximálně 40 metrů s použitím vzduchu či nitroxu. Přímo navazuje na dovednosti získané v kurzu Technical diver a rozvíjí je o znalosti s vyvazováním / značením linek, pohybem v uzavřených prostorech a plánováním plynů.

Více informací 


Sidemount Technical Cave / Mine Diver

Kurz je zaměřen na výcvik potápění v jeskynních či zatopených dolech na boční konfiguraci (sidemount 2x11,1l + stage) do hloubky maximálně 40 metrů s použitím vzduchu či nitroxu. Navazuje na dovednosti získané v kurzu Technical Diver a Tek OWSD a rozvíjí je o znalosti s vyvazováním / značením linek, pohybem v uzavřených prostorech a plánováním plynů.

Více informací 

Jeskynní kurzy vyučujeme pod asociací ASTD, neboť nejsou zbytečně rozvětvené jako u ostatních asociací - nemusíte tudíž absolvovat spoustu jeskynních kurzů, abyste se dostali na požadovanou úroveň. Kurzy lze souběžně učit jak pro jeskyně (Cave), tak důlní díla (Mine). Je zde kladen vysoký nárok na kvalitu potápěčů a požadavek na vstupní licenci Technical Diver (nebo vyšší) - v případě sidemount konfigurace navíc Tek Sidemount Diver