Kurz Open Water Freediver

Tento kurz můžete absolvovat i bez předchozích zkušeností se šnorchlováním, freedivingem či přístrojovým potápěním. Cílem kurzu je naučit vás správné techniky dýchání, zanoření a pohybu pod vodou. Vše s důrazem na vaši bezpečnost.  Kurz je určen i pro úplné začátečníky.


Základní informace

 • Místo teorie: České Budějovice / Hluboká nad Vltavou / J. Hradec 
 • Místo praxe: bazén + české lomy (Horní Cerekev / Bořená hora)
 • Vstupní licence: umět plavat
 • Cílová hloubka: 10 m
 • Minimální věk: 16 let (Junior Open Water Freediver - 9 let)
 • Cena: 5 990 Kč 
 • Časová náročnost: 3 dny

 • V teoretické části kurzu se dozvíte jak si správně vybrat vaši freedivingovou výstroj,  pobavíme se o fyzikálních zákonitostech i fyziologii při freedivingu, specifických dýchacích technikách, bezpečnosti a nezbytnou součástí je i seznámení s potenciálními riziky. Dále se seznámíte s  vodním prostředím, plánováním a jednotlivými freedivingovými disciplínami.  Vše je doplňováno zajímavými videi ze světa freedivingu.   
 • V bazénové praktické části kurzu se nejprve naučíme správné techniky dýchání  a strečinku.  Na první bazénové lekci si vyzkoušíme statickou apnoi, která je výchozí pro ostatní freedivingové discipliny. Naučíte se správně rozdýchat a během zadržování dechu efektivně pracovat  s kyslíkovou zásobou a kapacitou plic. Nedílnou součástí jsou i cviky související s bezpečností a záchranou. V druhé lekci se budeme věnovat dynamické apnoe, kde se zaměříme na správný způsob plavání s ploutvemi, způsoby zanoření a vynoření. Opět doplněno cviky související s bezpečností a záchranou.
 • V praktické části na volné vodě rozšíříme dovednosti z bazénové části o nácvik v zanořování do větší hloubky podél freedivingového lana. Nacvičovat budeme správné způsoby zanořování, vyrovnávání a zajištění celého ponoru. Vše opět doplněno o nácvik bezpečnostních procedur a záchrany. Po absolvování tohoto kurzu budete schopni se bezpečně zanořovat do hloubky kolem 10 metrů. 
 • kurz lze též rozdělit na 2 nezávislé části: bazénová část (2 dny) + volná voda (1 den) - viz níže. Vhodné především pro ty, kteří ještě neví, zda se budou chtít věnovat freedivingu i na volné vodě.

Cena zahrnuje

 • výukové materiály v češtině
 • 5x teoretická lekce (cca 5 hodin) během bazénové části + 1x teoretická lekce (cca 1,5 - 2 hodiny) během části na volné vodě
 • 2x praktická lekce v bazénu (2x 2 hodiny)
 • 2x praktická lekce ve volné vodě (český lom)
 • zapůjčení kompletní výstroje
 • vstupy na bazén
 • freedivingovou licenci světově uznávané školy IANTD a diplom
 • potápěčské pojištění DAN po dobu kurzu

Cena nezahrnuje

 • dopravu a případné ubytování
 • vstup na český lom (100 - 250 Kč)

------ kurz lze rozdělit i do dvou samostatných částí ------


Kurz Open Water Freediver - Pool (bazén) - 1. část

Základní informace

 • Místo teorie: České Budějovice / Hluboká nad Vltavou / J. Hradec 
 • Místo praxe: bazén
 • Vstupní licence: umět plavat
 • Cílová hloubka: 3,5 m
 • Minimální věk: 16 let (Junior Open Water Freediver - 9 let)
 • Cena: 3 990 Kč 
 • Časová náročnost: 2 dny

Kurz zahrnuje

 • výukové materiály v elektronické podobě
 • 5x teoretická lekce (cca 5 hodin)
 • 2x praktická lekce v bazénu (2x 2 hodiny)
 • zapůjčení kompletní výstroje
 • vstupy na bazén
 • potápěčské pojištění DAN po dobu kurzu
 • potvrzení o absolvování bazénové části
 • po absolvování bazénové části kurzu Open Water Freediver, se budete moci kdykoliv přihlásit na volnou vodu k úspěšnému završení celého programu Open Water Freediver, kde váš výcvik doplníme o freediving na volné vodě, s důrazem na zanořování do hloubky.

Kurz Open Water Freediver - rozšíření (volná voda) - 2. část

Základní informace

 • Místo teorie / praxe: lomy (Horní Cerekev / Bořená Hora) 
 • Vstupní licenceabsolvovaná bazénová část Open Water Freediver (nebo ekvivalent, např. Freediving Pool) 
 • Cílová hloubka: 10 m
 • Minimální věk: 16 let (Junior Open Water Freediver - 9 let)
 • Cena: 3 490 Kč 
 • Časová náročnost: 1 den

Kurz zahrnuje

 • 1x teoretická lekce (cca 1 hodina)
 • 2x praktická lekce na volné vodě
 • zapůjčení kompletní výstroje
 • potápěčské pojištění DAN po dobu kurzu
 • freedivingovou licenci světově uznávané školy IANTD a diplom