Technical Diver

Cílem tohoto kurzu je zdokonalit potápěče v používání EANx dýchacích směsí pro dekompresi při pO2 1,6 (s využitím EAN50 + kyslíku (99%)). Dále využití vzduchu jako bottom gas, při čemž nepřekročíme pO2 1,4. Při ponorech budeme používat pouze výstroj určenou pro technické potápění* + 2x stage S80 (popř. S40). Navážeme na získané zkušenosti z kurzu Advanced EANx Diver), přičemž tolerance chybovosti na provádění jednotlivých cviků se rapidně sníží. V kurzu se zaměřujeme na reálné krizové situace, které si i prakticky vyzkoušíte při prvních mělčích ponorech. Student musí předvést dostatečné teoretické znalosti již při vstupu do kurzu - rozumět potápěčské fyzice (na úrovni AEANx), fyziologii a rozumět problematice plánování dekompresních ponorů. 


Základní informace

 • Místo teorie: Hluboká nad Vltavou / J. Hradec 
 • Vstupní licenceAdvanced EANx Diver + 100 ponorů (30 pod 27 metrů)
 • Maximální hloubka: 51 m
 • Minimální věk: 18 let
 • Cena: 10 990 Kč
 • Počet ponorů: 4

 • teoretická příprava - cca 8 hodin (jeden celý den)** - vlastnosti kyslíku, dusíku, příprava nitroxových směsí, příprava výstroje pro technické ponory, řešení krizových situací, používání směsí EAN 50 + 99% (pro dekompresní zastávky), plánování ponorů s důrazem na prevenci rizika CNS toxicity a proveditelnost ponoru, počítání dekomprese z hlavy pod vodou, problematika sycení tkání a gradient faktorů,  závěrečný písemný test.
 • praktické lekce - 4 ponory (z toho 2 dekompresní za použití do hloubek 40 - 51 metrů), minimálně 220 minut pod vodou, V-drill / S-drill / Bubble check / V-check, nouzové výstupy, rozšířené techniky kopů, spolupráce v buddy teamu, bezchybné udržení trimu na bezpečnostní zastávce, použití dekompresní bójky a mnoho dalšího. Praktické lekce dekompresních ponorů probíhají na rakouských jezerech.
* Kurz lze absolvovat i na sidemount (SM) konfiguraci, pokud jste držitelem oprávnění Tek Open Water Sidemount Diver - pokud SM budete mít vy, tak i instruktor.
** Uvedená délka teorie je minimální - záleží na znalostech studentů. Teoretickou část ukončí instruktor, až si bude jist, že studenti problematiku řádně pochopili.

Doporučené / potřebné vybavení

 • Potřebné vybavení: láhve 2x12l, křídlo s minimálním vztlakem 20l, 4x první a druhý stupeň (z toho 2x kyslíkově čisté), 2x stage (nejlépe S80), 193-210cm dlouhou hadici k primárnímu druhému stupni, suchý oblek, wetnotes, dekompresní bóji, dostatečně výkonné světlo + záložní světlo, vícesměsový potápěčský počítač, záložní masku.
 • Doporučené vybavení: kanystrové světlo, záložní počítač. Část vybavení lze po předchozí domluvě zapůjčit, ale počítá se, že na takovýto kurz, již student má vše potřebné.


Cena zahrnuje

 • výukové materiály v elektronické podobě, teoretické a praktické lekce, služby instruktora, potápěčskou licenci světově uznávané školy IANTD, diplom.

Cena nezahrnuje

 • dopravu a vstup na lokalitu, případné ubytování, plnění lahví + dekompresní plyny, zapůjčení výstroje, cestovní a potápěčské pojištění.