Pokročilé kurzy a specializace

Chcete rozšířit své znalosti a dovednosti, které jste se naučili v základním kurzu? Využijte námi nabízené pokročilé a speciální potápěčské kurzy. Tyto kurzy vám umožní profilovat svou následnou potápěčskou kariéru. Pokud se chcete potápět v noci, s nitroxem, v suchém obleku, hlouběji, pod ledem - je pro vás rozšíření vašich schopností a znalostí nutností k bezpečnému zvládnutí těchto podmínek. 

Advanced Open Water Diver

Místo teorie: České Budějovice / Hluboká nad Vltavou / J. Hradec 

Maximální hloubka: 30 m

Doprava na lokality: vlastní

Minimální věk: 15 let 

Cena: 7 990 Kč 

Popis a náplň kurzu

Advanced Open Water Diver (AOWD) je pokročilejší kurz, ve kterém rozvinete své znalosti a dovednosti v dalších oblastech potápění. Po konzultaci s instruktorem je možné kurz rozšířit o specializaci hloubkového potápění (až do 40 m), případně o potápění s Nitroxem. Není zde předepsán minimální počet ponorů pro vstup do kurzu - záleží na posouzení kvalit kandidáta od Instruktora IANTD. Kurz je možné absolvovat rovnou s kurzem potápění s Nitroxem / Hloubkové potápění - podívejte se na přehled zvýhodněných balíčků potápěčských kurzů - zde.

  • teoretická příprava - seznámení se s rozšířeným vybavením (kompas, dekompresní bóje, podvodní světla),  vypočítání opakovaných hloubkových ponorů a seznámení s riziky, která jsou s hloubkovým potápěním spojena.
  • praktické lekce - kontrola potápěčské výstroje, 4 ponory (celkem 120 minut pod vodou) zaměřené na podvodní navigaci, rozšíření možnosti potápět se do hloubky až 30 m, potápění v noci a za snížené viditelnosti (z toho jeden ponor do hloubky 24 - 30 m) a práci s dekompresní bójkou. Praktické lekce probíhají na českých lomech nebo rakouských jezerech.

Cena zahrnuje

  • výukové materiály v elektronické podobě, teoretické a praktické lekce, služby instruktora, potápěčskou licenci světově uznávané školy IANTD, potápěčské pojištění DAN po dobu kurzu, diplom.

Cena nezahrnuje

  • dopravu a vstup na lokalitu, případné ubytování, zapůjčení výstroje, cestovní pojištění.

Potápěčské specializace

Během speciálního kurzu hloubkového potápění získáte znalosti a dovednosti nezbytné pro plánování a provádění bezpečných ponorů do hloubky až 40 m.

Více informací


Kurz potápění s Nitroxem je bezpečnější (díky snížení procenta dusíku ve směsi) a prodlouží vám bezdekompresní časy na dně s použitím dýchacích plynů EAN Nitrox.

Více informací  


Účelem kurzu je naučit vás pohodlné potápění v suchém potápěčském obleku. Dozvíte se o výhodách suchého obleku a jak řešit případné nouzové situace.

Více informací 


V kurzu potápění pod ledem se dozvíte, jaké jsou speciální požadavky na potápění bez možnosti přímého výstupu na hladinu a jak správně používat speciální výbavu pro potápění pod ledem. 

Více informací


Stres je hlavní příčinou mnoha potápěčských nehod. V kurzu Rescue diver vás naučíme nebezpečným situacím předcházet a v případě jejich vzniku je rychle řešit - na suchu i pod hladinou.  

Více informací  


Cílem kurzu je naučit vás mimo jiné správně poskytovat první pomoc a CPR (kardiopulmonální resuscitaci). Tuto dovednost využijete nejen při potápěčských nehodách, ale i v běžném životě.

Více informací