Trimix Diver

Cílem tohoto kurzu je naučit potápěče použít hypoxický trimix jako bottom gas (pO2 méně jak 0,18). Dále naučit potápěče používání "cestovního plynu" (travel gas) v dodatečné stage lahvi. Naučit studenta manipulaci se třemi stage lahvemi. Pro dekompresní ponory je použit takový trimix / heliox, aby nebyla překročena END 39 metrů. Množství kyslíku ve směsi pro bottom gas nepřesáhne 1,4 pO2.

Při ponorech budeme používat pouze výstroj určenou pro technické potápění* + 3x stage S80 (popř. S40) - navážeme na získané zkušenosti z kurzu Technical Diver či Normoxic Trimix Diver, přičemž tolerance chybovosti na provádění jednotlivých cviků před závěrečnými ponory je prakticky nulová :-). V kurzu se zaměřujeme na reálné krizové situace, které si i prakticky vyzkoušíte při prvních mělčích ponorech. Student musí předvést dostatečné teoretické znalosti již při vstupu do kurzu - rozumět potápěčské fyzice (na úrovni Technical Diver / Normoxic Trimix Diver), fyziologii a rozumět problematice plánování dekompresních ponorů.

Pozn.: Tento kurz už je strop - 100 metrů. Zní to lákavě a pro mnoho z vás je to "splněný sen" od počátku vaší potápěčské kariéry ( :-) ), ale chce to značnou dávku sebekontroly, zkušeností, psychické odolnosti i fyzické zdatnosti. Do tohoto kurzu přijímáme pouze potápěče, kteří u nás absolvovali jiný technický kurz, anebo kteří s námi provedou pár ponorů "k oboustrannému seznámení" před kurzem - jde nám o vaše i naše bezpečí.


Základní informace

 • Místo teorie: Hluboká nad Vltavou / J. Hradec 
 • Vstupní licenceTechnical Diver nebo Normoxic Trimix (Plus) Diver + 200 ponorů (z toho 25 pod 42 metrů)
 • Maximální hloubka: 100 m
 • Minimální věk: 18 let 
 • Cena: 18 990 Kč 
 • Počet ponorů: 4

 • teoretická příprava - cca 8 hodin (jeden celý den)** - vlastnosti hypoxických směsí, problematika END, příprava hypoxických trimix a heliox směsí, problematika ICD (Isobarická kontradifúze), příprava výstroje pro extrémní ponory, řešení krizových situací, používání "cestovního plynu" a různých směsí pro dekompresní zastávky, plánování ponorů s důrazem na prevenci rizika ICD a CNS toxicity, proveditelnost ponoru, počítání dekomprese z hlavy pod vodou, problematika sycení tkání a gradient faktorů, seznámení s dodatečnou výstrojí (argon, leash), závěrečný písemný test.
 • praktické lekce - 4 ponory (z toho 2 za použití trimixu do hloubek 60 - 100 metrů), minimálně 330 minut pod vodou, V-drill / S-drill / Bubble check / V-check, nouzové výstupy, spolupráce v buddy teamu, bezchybné udržení trimu na bezpečnostní zastávce, striktní dodržení plánu ponoru, přezkoušení z technik kopů pod vodou, použití dekompresní bójky a mnoho dalšího. Praktické lekce dekompresních ponorů probíhají na rakouských jezerech nebo v Chorvatsku.
* Kurz lze absolvovat i na sidemount (SM) konfiguraci, pokud jste držitelem oprávnění Tek Open Water Sidemount Diver - pokud SM budete mít vy, tak i instruktor. Avšak je na zvážení provádět ponory na SM konfiguraci do takto extrémních hloubek (tzn. pouze po předchozí domluvě a po pochopení rizik / důvodů).
** Uvedená délka teorie je minimální - záleží na znalostech studentů. Teoretickou část ukončí instruktor, až si bude jist, že studenti problematiku řádně pochopili.

Doporučené / potřebné vybavení

 • Potřebné vybavení: láhve 2x12l, křídlo s minimálním vztlakem 20l, 5x první a druhý stupeň (z toho 2x kyslíkově čisté), 3x stage (z toho nejlépe alespoň 2x S80), 193-210cm dlouhou hadici k primárnímu druhému stupni, suchý oblek, lahev 0,75-2l na argon/vzduch + 1. stupeň) wetnotes, dekompresní bóji, kanystrové světlo + záložní světlo, vícesměsový potápěčský počítač + záložní počítač, záložní masku.
 • Doporučené vybavení: část vybavení lze po předchozí domluvě zapůjčit, ale počítá se, že na takovýto kurz, již student má vše potřebné.

Cena zahrnuje

 • výukové materiály v elektronické podobě, teoretické a praktické lekce, služby instruktora, potápěčskou licenci světově uznávané školy IANTD, diplom.

Cena nezahrnuje

 • dopravu a vstup na lokalitu, případné ubytování, zapůjčení výstroje, plnění lahví + plnění lahví pro instruktora (rozpočítává se mezi studenty), cestovní a potápěčské pojištění. Cena helia PŘIBLIŽNĚ 2,3 kč / litr (stav k 1. 1. 2023).