Normoxic Trimix (Plus) Diver

Cílem tohoto kurzu je naučit potápěče použít normoxický trimix (kyslík + dusík + hélium) jako bottom gas s minimálním pO2 0,19 (kurz normoxic trimix) či pO2 0,18 (kurz normoxic trimix plus). Dále zdokonalit potápěče v používání EANx dýchacích směsí pro dekompresi při pO2 1,6 (s využitím EAN50 + kyslíku (99%)). Množství hélia ve směsi nepřesáhne END (ekvivalentní narkotickou hloubku) 39 metrů. Množství kyslíku ve směsi pro bottom gas nepřesáhne 1,4 pO2.

Při ponorech budeme používat pouze výstroj určenou pro technické potápění* + 2x stage S80 (popř. S40) - navážeme na získané zkušenosti z kurzu Advanced EANx Diver, přičemž tolerance chybovosti na provádění jednotlivých cviků se rapidně sníží. V kurzu se zaměřujeme na reálné krizové situace, které si i prakticky vyzkoušíte při prvních mělčích ponorech. Student musí předvést dostatečné teoretické znalosti již při vstupu do kurzu - rozumět potápěčské fyzice (na úrovni AEANx), fyziologii a rozumět problematice plánování dekompresních ponorů.

Není potřebné absolvovat nejdříve kurz Normoxic Trimix, aby vám bylo umožněno absolvovat kurz Normoxic Trimix Plus - jde jen o snížení pO2 na 0,18 a zvýšení maximální hloubky na 70 metrů - vzhledem k ceně plynů doporučujeme absolvovat rovnou kurz Normoxic Trimix Plus.  


Základní informace

 • Místo teorie: Hluboká nad Vltavou / J. Hradec 
 • Vstupní licenceAdvanced EANx Diver + 100 ponorů (30 pod 27 metrů)
 • Maximální hloubka60 m (Normoxic Trimix Plus Diver 70 m)
 • Minimální věk: 18 let 
 • Cena: 14 990 Kč (normoxic trimix) / 15 990 Kč (normoxic trimix Plus) + plyny (viz cena nezahrnuje)
 • Počet ponorů: 4 - 5

 • teoretická příprava cca 8 hodin (jeden celý den)** - vlastnosti kyslíku / dusíku / hélia, problematika END, příprava nitroxových a normoxických trimix směsí, příprava výstroje pro technické ponory, řešení krizových situací, používání směsí EAN 50 + 99% (pro dekompresní zastávky), plánování ponorů s důrazem na prevenci rizika CNS toxicity a proveditelnost ponoru, počítání dekomprese z hlavy pod vodou, problematika sycení tkání a gradient faktorů, seznámení se specifickou výstrojí (argon), závěrečný písemný test.
 • praktické lekce - V-drill / S-drill / Bubble check / V-check, nouzové výstupy, spolupráce v buddy teamu, bezchybné udržení trimu na bezpečnostní zastávce, rozšířené techniky kopů pod vodou, použití dekompresní bójky a mnoho dalšího. Praktické lekce dekompresních ponorů probíhají na rakouských jezerech + níže dle varianty:

Normoxic Trimix Diver:

 • 4 ponory (2 za použití trimixu do hloubek 40 - 60 metrů), minimálně 300 minut pod vodou, 

Normoxic Trimix Plus Diver:

 • 5 ponorů (2 za použití trimixu do hloubek 50 - 70 metrů), minimálně 355 minut pod vodou,

Přeškolení Normoxic Trimix Diver na Normoxic Trimix Plus Diver:

 • pokud již máte absolvovaný kurz Normoxic Trimix Diver a chcete si udělat upgrade na Normoxic Trimix Plus Diver, tak vás čekají další 2 ponory (1 cvičný a 1 dekompresní do hloubky 60 - 70 metrů).
 • Pozn. Normoxic Trimix Plus Diver není podmínkou ke vstupu do kurzu Trimix Diver, tudíž pokud chcete následně absolvovat kurz Trimix Diver, doporučujeme tento upgrade "přeskočit".  

* Kurz lze absolvovat i na sidemount (SM) konfiguraci, pokud jste držitelem oprávnění Tek Open Water Sidemount Diver - pokud SM budete mít vy, tak i instruktor.
** Uvedená délka teorie je minimální - záleží na znalostech studentů. Teoretickou část ukončí instruktor, až si bude jist, že studenti problematiku řádně pochopili.

Doporučené / potřebné vybavení

 • Potřebné vybavení: láhve 2x12l, křídlo s minimálním vztlakem 20l, 4x první a druhý stupeň (z toho 2x kyslíkově čisté), 2x stage (nejlépe S80), 193-210cm dlouhou hadici k primárnímu druhému stupni, suchý oblek, wetnotes, dekompresní bóji, dostatečně výkonné světlo + záložní světlo, vícesměsový potápěčský počítač, záložní masku.
 • Doporučené vybavení: lahev 0,75-2l na argon/vzduch + 1. stupeň), kanystrové světlo, záložní počítač. Část vybavení lze po předchozí domluvě zapůjčit, ale počítá se, že na takovýto kurz, již student má vše potřebné.

Cena zahrnuje

 • výukové materiály v elektronické podobě, teoretické a praktické lekce, služby instruktora, potápěčskou licenci světově uznávané školy IANTD, diplom.

Cena nezahrnuje

 • dopravu a vstup na lokalitu, případné ubytování, zapůjčení výstroje, plnění lahví + plnění lahví pro instruktora (rozpočítává se mezi studenty), cestovní a potápěčské pojištění. Cena helia PŘIBLIŽNĚ 2,3 kč / litr (stav k 1. 1. 2023)