První pomoc a poskytovatel kyslíku

Kurz je určen pro všechny, kterým není lhostejný lidský život, ne jen pro potápěče. Kurzem Vás bude provádět i dlouholetý zkušený záchranář, který Vám poskytne spoustu praktických informací v oblasti záchrany a základní teorie různých nemocí či úrazů. Naučíte se správě přivolat lékařskou pomoc, zajistit zraněného do příjezdu záchranné služby a pomáhat při řešení situací, kdy rozhodují vteřiny. Být připraven je v této oblasti velice důležité. 

Učební programy obsažené v kurzu:

  • Divers First Aid (První pomoc) + Cardio Pulmonary Resuscitation (Kardiopulmonární resuscitace)
  • Oxygen Administrator (Obsluha kyslíku)

Splněný kurz První pomoci (včetně CPR) a obsluhy kyslíku je povinný k absolvování kurzu Potápěč záchranář (Rescue Diver) a Profesionální kurz Divemaster.


Základní informace

  • Místo teorie: České Budějovice / Hluboká nad Vltavou / J. Hradec 
  • Minimální věk: 15 let 
  • Cena: 3 990 Kč (s certifikací a výukovými materiály)
  • Cena Update / nepotápěč: 1 500 Kč (pouze školení)
Pozn. Certifikace bez omezení platnosti, ale doporučujeme absolvovat update každé 2 roky! V rámci verze Update, absolvujete stejné školení, ale již neobdržíte certifikaci ani výukové materiály.  

  • teoretická lekce - teorie přivolání pomoci, záchrany a podání první pomoci při každodenních činnostech (autonehody, úrazy el. proudem, podchlazení, alergické reakce, infarkt, hypoglykémie, tonutí, úpal, úžeh atd....Dále se seznámíte s obsluhou kyslíkového přístroje a AED (automatického externího defibrilátoru)
  • praktická lekce - nácvik podání první pomoci, CPR (kardiopulmonární resuscitace) na cvičné figuríně, uvedení do stabilizované polohy, nácvik obsluhy kyslíkového přístroje atd.

Cena zahrnuje

  • výukové materiály v elektronické podobě, teoretické a praktické lekce (cca 4 - 5 hodin), služby instruktora, potápěčskou licenci světově uznávané školy IANTD, diplom.

Cena nezahrnuje

  • nezahrnuje kurz Potápěč záchranář, dopravu a případné ubytování