Pohled na kvalitu výcviku v ČR

07.05.2022

Tento článek je zaměřen na shrnutí faktů a zkušeností, se kterými se jako potápěčský instruktor setkávám, a také jako námět k zamyšlení / doporučení pro potápěče. Nechci zde upřednostňovat potápěčské školy (asociace), ani vyzdvihovat / pomlouvat instruktory - článek není proti nikomu zaměřen. Z podstaty etiky by žádný instruktor neměl veřejně hanit práci jiného instruktora (už jen z toho pohledu, že nikdy nemáte dostatek relevantních informací). 


Úvod

Setkávám se s různou kvalitou výcviku u jednotlivých potápěčů, která je do určité míry dána vlivem instruktora, ale i potápěčem samotným. Osobně se potápím od roku 2003. S bratrem jsem pracoval na potápěčské základně v Chorvatsku a byl vedoucím potápěčského oddělení v jedné potápěčské firmě. Od roku 2019 jsem s bratrem založil potápěčskou školu MS Diving v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci. V průběhu let jsem se setkal s různými názory na potápění a různými potápěči, a tak bych zde rád shrnul pár vlastních názorů na potápění a potápěčský výcvik.


Výběr potápěčské školy / instruktora

Potápěčská škola - respektive vybraný systém - stanovuje "kariérní postup" potápěče. Potápěč by si vždy měl vybrat takový systém, který je uznáván celosvětově a vychází z jasně daných standardů. To ovšem samo o sobě nezaručuje kvalitu výcviku - nejpodstatnější článek je instruktor, který daného potápěče vyučuje. Většina škol sice má nastaven systém kontroly provádění výcviků svých instruktorů, avšak někdy ne dostatečný - musíme brát v potaz, že i potápěčské asociace potřebují co nejvíce instruktorů, kteří jim generují příjem z dané oblasti. Proto někdy i nad špatným instruktorem raději "přimhouří oko", než aby o něj přišli - a to je samozřejmě špatně.


Potápěčská centra nebo individuální instruktoři

Osobně nerozlišuji, jestli si někdo pouze přivydělává jako potápěčský instruktor, nebo jestli má potápění jako hlavní živnost - není to záruka kvality. Každý instruktor je individualita, která má přednosti i slabší místa.

Řekněme, že jste začínající potápěč, který okolo sebe nemá nikoho, kdo by mu mohl doporučit potápěčské centrum / instruktora. Takový člověk v první řadě hledá na internetu informace, aby se vůbec zorientoval, co přesně potřebuje. Zde je pár doporučení:

  1. Podívejte se na recenze daného instruktora / potápěčského centra ve vašem okolí. 
  2. Nesoustřeďte se pouze na ceny - mnohdy se stane, že v konečném důsledku vás dražší kurz vyjde levněji než na první pohled levný kurz. V ceně kurzu se odráží spousty položek - plnění lahví, vystavení certifikace, zapůjčení výstroje, počty ponorů, zázemí a mnoho dalšího. Proto je dobré přejít k bodu 3.
  3. Domluvte si s instruktorem schůzku, abyste se vzájemně poznali - nechte si detailně vysvětlit, co kurz obnáší, jaké jsou požadavky a jak je organizován. Při tomto úvodu instruktora poznáte a zjistíte, jestli vám sedí jako člověk nebo ne - což je velmi důležité. Podívejte se i na výstroj, se kterou budete daný kurz absolvovat - na první pohled často poznáte (i jako nepotápěč), jestli je udržovaná.
  4. Kurz absolvujte ve vašem rodném jazyce - nedělejte si základní kurz na zahraniční dovolené u místního potápěčského centra někde v Africe (pokud to není ověřená firma). To, že vy umíte anglicky neznamená, že místní instruktoři mají požadovanou kvalitu anglického jazyka, a že vám dokáží veškerou problematiku dobře vysvětlit. Stává se, že takový kurz je v mnohém "osekán" - zejména na teoretické části kurzu, a budoucí potápěč si absolutně neuvědomuje rizika související s potápěním. Setkal jsem se i se zahraniční nabídkou základního kurzu OWD ve zvýhodněném balíčku s pokročilým kurzem AOWD - délka obou kurzů dohromady dva dny! Dokonce mi byl v "době covidové" nabídnut ze zahraničí eLearning kurz Trimix Diver bez nutnosti provést ponor. A to bylo potápěčské centrum jedné z vyhlášených potápěčských škol - proto, jak jsem psal výše, záleží hlavně na instruktorech jako takových.

Na druhou stranu to není jen o dobrých a špatných instruktorech, ale i o zájemcích o kurz (popřípadě již potápěčích). Dříve jsem dělal chybu, že když mi potápěč ukázal svou certifikaci, ihned jsem se podíval, u koho daný člověk kurz absolvoval, a podle toho si řekl, jestli je to dobrý potápěč, nebo jestli si na něj mám dát pozor. To ale není relevantní informace - dle mého názoru je to o jedincích / potápěčích. Potápěč, který absolvoval kurz u vyhlášeného instruktora, ale dlouho se nepotápěl, může být na úrovni naprostého začátečníka, který většinu informací již zapomněl. Proto nikdy nehodnotím instruktora podle potápěče (a naopak), který pod vodou předvedl podprůměrný výkon. Potápěči jsou si svého slabého výkonu mnohdy vědomi a snaží se svůj výkon svalit na špatnou výuku od svého instruktora. Často si i certifikovaní potápěči myslí, že když si zaplatí ponor, tak že se o ně jejich průvodce postará. Omyl. On vás provede danou lokalitou v rámci vaší dosažené certifikace. Jsou i potápěči, kteří se spoléhají na to, že jim průvodce / divemaster bude dokonce kontrolovat i zásobu vzduchu - sami si odpovězte, jestli je to dobře, nebo ne,

Například jednou jsem se jako klient (již instruktor) potápěčského centra potápěl v Mexiku, kde s námi šli pod vodu potápěči se základní certifikací. Ponor byl správně zplánován do hloubky 18 metrů. Průvodkyně nás předem seznámila s tím, že jí máme hlásit polovinu spotřebovaného vzduchu. Já plaval jako poslední člen skupiny. Během ponoru nikdo nic nehlásil, až já když jsem měl polovinu. V tu chvíli se průvodkyně zeptala i ostatních - jeden nahlásil 20 barů, druhý 15 barů... Průvodkyně je úplně v klidu odeslala na hladinu a mě ukázala, že pokračujeme. Tenkrát mě to celkem zaskočilo. Když jsem se jí ptal na hladině, jestli se nebála, že to na hladinu nestihnou, s ledovým klidem mi řekla "jsou to certifikovaní potápěči a já jim říkala, že mi mají signalizovat. Je to jejich problém". Z lidského hlediska je to špatně, avšak poukazuje to na problém, že se čím dál více potápěčů spoléhá na "někoho druhého", aniž by si uvědomovali rizika a svou odpovědnost vůči skupině.


"Garážník"?

V potápěčské komunitě se objevuje pojem "garážník" - tzn. instruktor, který nemá vlastní potápěčský obchod / centrum, ale pouze živnost (dost často jako druhou práci). Na tyto lidi se mnohdy valí kritika od potápěčských center, ale mnohdy neopodstatněná. Můžete mít "garážníka", který má daleko lépe vybavenou půjčovnu potápěčského vybavení, než kdejaké potápěčské centrum, a zároveň je to skvělý instruktor, který vám předá kvalitní informace. Nebo to ale může být i instruktor, který má zastaralé neudržované vybavení, a jeho potápěčské znalosti jsou na úrovni 90. let... Proto dle mého názoru není vhodné takto škatulkovat instruktory. To samé platí i pro potápěčská centra - některá jsou velice kvalitní s kvalitním zázemím a špičkovými instruktory. Některá se ale orientují na kvantitu na úkor kvality (což je více znatelné v zahraničí) - a tak se vám může stát, že kurz budete provádět s vybavením v katastrofálním stavu, pod vodou bude na jednoho instruktora 10 potápěčů a vy budete celý kurz klečet na kolenou na platformě a provedete dva cviky - i to se bohužel děje.

Pokud špatně vyberete instruktora / potápěčské centrum, může to dopadnout tak, že kurz bohužel absolvujete, ale vystavíte sebe i svého buddyho velkému riziku při vašem budoucím potápění.

Mě osobně se při práci potápěčského průvodce v Chorvatsku v roce 2012 stalo, že zahraniční AOWD potápěč se sty zapsanými ponory v hloubce 20 metrů plně napustil kompenzátor vztlaku a úmyslně se "vystřelil" na hladinu, aby si vypláchl masku. Každý, kdo pracoval na nějaké potápěčské základně, by mohl napsat knížku s podobnými zkušenostmi.


Specifické kurzy / Technické kurzy / Profesionální kurzy

Pokud jste již potápěč, a hledáte specifické (DPV / sidemount atd...) nebo technické kurzy, berte v potaz toto - váš instruktor není specialista na vše - nebojte se instruktora pro určitý kurz změnit. Z mého pohledu, většina instruktorů v ČR vás naučí správně se potápět v rámci rekreačního potápění - řekněme do kurzu hloubkového potápěče (40 m). Jsou tu ale velké rozdíly v provádění výcviku potápění pod ledem, v jeskyních, s boční konfigurací sidemount, potápěč záchranář, trimix atd... Tam byste vždy měli volit instruktora, který se danou problematikou více zabývá. Kvalitním potápěčem v různých oblastech (zejména technických) se nestanete, pokud máte znalosti pouze jednoho instruktora. I v ČR jsou ale špičkoví instruktoři, kteří pokryjí výuku mnoha kurzů - není jich mnoho vzhledem k celkovému počtu.

  • Například, když můj instruktor ze základního kurzu OWD je i instruktorem na sidemount, ale nepotápí se s ním, nemůže vám předat zkušenosti z této konfigurace a je velice pravděpodobné, že vás s touto konfigurací nedokáže plnohodnotně naučit potápět. 

Co po kurzu?

Nejlepší, co můžete udělat, je začít se ihned intenzivně potápět, a tím si opakovat nabyté vědomosti. Mnoho potápěčů však nemá "někoho k sobě" (buddyho). Existuje celá řada potápěčských klubů. Doporučuji přidat se, neboť je to i jakési centrum potápěčských akcí a sdílení vědomostí. Obklopte se hlavně lidmi, se kterými vám bude dobře, protože to není jen o ponorech, ale i o pohodě a zábavě nad vodou.


Závěr

Nedělám si iluze, že s tímto článkem budou všichni souhlasit, avšak je tu pár námětů na přemýšlení. Problematika potápěčského výcviku je samozřejmě mnohem komplexnější a komplikovanější.

Přeji všem mnoho krásných a hlavně bezpečných ponorů, pohodovou atmosféru ve vašich kurzech a na potápěčských akcích.