Plánovač ponorů Suunto DM5

17.07.2022

Používáte k plánování vašich ponorů potápěčské tabulky, počítač/hodinky nebo dekompresní program v počítači? Ať již jste vybrali jakoukoli variantu - v pořádku. Proč? Protože je vidět, že ponory skutečně plánujete. Je celkem "pochopitelné", že potápěčům se základní certifikací OWD, kteří dělají jeden až dva ponory denně stačí znát pouze bezdekompresní časy, do kterých se vždy "vejdou", neboť jsou spíše limitováni zásobou plynu v lahvi. Je ale špatně neplánovat ponor vůbec - seznámení s lokalitou, plán vstupu/výstupu, průběh zanoření a vůbec celkového ponoru, systém dvojic, analýza rizik atd.. To je samozřejmost, o které tento článek není. Článek je o představení a doporučení potápěčského programu Suunto DM5, který je zdarma ke stažení a který vám usnadní plánování veškerých ponorů.


Jednoduchý, přehledný, spolehlivý

Program umožnuje jednoduché nastavení osobních preferencí:

  • výběr algoritmu RGBM (ve všech verzích), který používají počítače Suunto (úroveň konzervatizmu v rozmezí P-1 / P2) nebo algoritmu Buhlmann 16 GF, který používají počítače Shearwater, Ratio, Scubapro (založen na gradient faktorech Low/High) - pokud nerozumíte problematice gradient faktorů doporučuji nechat přednastavené hodnoty GF 30/70.
  • nastavení vašeho RMV pro přesnější výpočet možné spotřeby plynu během ponoru
  • nadmořskou výšku (A0 - A2)
  • maximální ppO2 jak pro směs na dně tak i k dekompresi

Plánování ponoru

  • jednoduše napište požadovanou hloubku, čas na dně a směs.
  • dle předešlého osobního nastavení programu se vám automaticky vypočítá maximální operační hloubka a ppO2 v dané hloubce.
  • vyplňte velikost lahve a počáteční tlak.

To je vše - ukáže se vám graf ponoru a pokud překliknete nad grafem na "Table" (čtyři horizontální čárky - označení níže modře) ukáže se vám podrobný plán ponoru, kde přehledně vidíte předpokládaný čas ponoru, spotřebu plynu a pokud používáte i dekompresní plyn, tak i údaje spojené s dekompresí. V případě, že program zjistí možné riziko upozorní vás na to (počátek dekomprese, vysoké nasycení CNS%, nízký tlak v lahvi, ICD, překročení END atd..)


Závěr

Pokud používáte počítač Suunto, program slouží i jako Divelog. Tento plánovač je velice jednoduchý a přehledný, avšak údajům vždy musíte rozumět - nikdy neprovádějte ponory bez patřičného výcviku. V případě, že program budete používat, nezapomínejte ho pravidelně aktualizovat - dostupné aktualizace se připomínají automaticky při spuštění programu.