Nepotápějte se přetížení

11.06.2022

Jeden z důležitých faktorů při potápění je mít odpovídající počet zátěže. V tomto článku se dozvíte postup, při kterém zjistíte potřebnou zátěž pro rekreační ponory ještě před samotným ponorem (s plnými lahvemi) s následnou kontrolou před ukončením ponoru.


Proč je důležité správné množství zátěže?

Jednoduchá odpověď - bezpečnost a komfort. Pokud se potápěč potápí přetížený, je to nejen nekomfortní, ale hlavně si zadělává na problém v případě poruchy kompenzátoru vztlaku (protržení / porucha ventilu atd.). Zároveň s přibývající hloubkou již nemusí mít kompenzátor dostatečnou kapacitu k udržení neutrálního vztlaku potápěče a hrozí pád do hloubky - odhození zátěže (které se často vyučuje) je pouze dočasné vyřešení problému v případě umístění veškeré zátěže na jednom místě.

Na začátku ponoru jsou lahve naplněny přibližně na tlak 200 Bar. Vzduch při tomto tlaku má určitou hmotnost. Cílem je být na začátku ponoru přetížen pouze o váhu vzduchu v lahvích tak, abychom se na konci ponoru (při rezervě 30 - 40 Bar) udrželi na bezpečnostní zastávce v neutrálním vztlaku.

 • 1 litr vzduchu = 1,225 gramů
 • 15 l lahev x tlak 200 Bar = 3 000 volných litrů 
 • 3 000  x  1,225 = 3 675 g => 3,7 kg (váha vzduchu v 15l lahvi) 

V podstatě lze říci, že kompenzátor vztlaku (křídlo / žaket / sidemount) slouží pouze ke kompenzaci váhy vzduchu během ponoru v lahvích (když nebereme v potaz i částečné stlačování neoprenu s rostoucí hloubkou) - tzn. ideálně na konci ponoru během bezpečnostní zastávky (30-40 Bar) nemáte v kompenzátoru žádný vzduch a přitom udržíte neutrální vztlak.


Proč je důležitý správný cyklus dýchání?

Většina potápěčů ví, že během ponoru používají i druhý "kompenzátor vztlaku" - a tím jsou plíce potápěče. Pomocí plic jsme schopni překonávat i výkyvy hloubek bez manipulace s kompenzátorem vztlaku. Objem plic má každý trochu jiný, ale obecně se dá říci, že je zhruba 4-5 litrů. Klasický hluboký nádech využívá zhruba 80% vaší vitální kapacity plic. Normální (klidný) nádech 50% a s výdechem zůstává v plicích zhruba 20% vzduchu. Optimální je tedy dýchat klidně přirozeně - v tu chvíli dýchání výrazně neovlivňuje vztlak potápěče


Jak zjistit správné množství zátěže před ponorem?

 1. Sestavte lahev / kompenzátor / regulátory a navěste světla + další příslušenství (bez olov) a úplně vypusťte kompenzátor).
 2. Ponořte sestavenou výstroj pod vodu a váhou na provázku (mincířem) zvažte, kolik má výstroj kilogramů pod vodou v plném stavu (200bar) - váhu zaznamenejte.
 3. Oblečte se do neoprenu, vezměte masku, ploutve, počítač a v případě používání kapes do nich dejte dané příslušenství.
 4. Vstupte do vody (tak, aby pod vámi bylo minimálně 3 metry hloubky) a ve vertikální poloze těla postupně přidávejte olova. Cílem je, aby pří plném nádechu (80%) byla hlava nad hladinou. Při výdechu na 50% kapacity plic mají být oči na úrovni hladiny a s výdechem (20%) se pomalu začnete nořit pod vodu - v každé fázi vydržte minimálně 10 sekund, aby se změna vždy projevila a ustálila - opět potřebné množství zátěže zaznamenáme.
 5. Musíme si uvědomit, že jsme vážili výstroj v plném stavu 200 Bar, tudíž na konci ponoru bude lehčí než na začátku - to musíme spočítat dle příkladu níže:

Příklad

Váha kompletu 15l lahve naplněné na 200 Bar s prázdným křídlem a regulátory je pod vodou 8,1 kg. Hmotnost 1 litru vzduchu v lahvi je 1,225 gram/l. Chceme tedy zjistit váhu lahve při rezervě - tzn. tlaku 30 Bar. Zároveň víme, že potřebujeme 10 kg k zanoření dle testu z bodu 4.

 • 200 Bar (plná lahev) - 30 Bar (minimální tlak v lahvi při ukončení ponoru) = 170 Bar (to maximálně vydýcháme při ponoru)
 • 170 Bar x 15l lahev = 2550 volných litrů
 • 2550 l x 1,225 g/l = 3123 gramů = 3,1 kg (hmotnost vydýchaného vzduchu)
 • 8,1 kg (plná lahev) - 3,1 kg = 5 kg (váha výstroje při 30 Bar)
 • 10 kg (potřebná váha k zanoření) - 5 kg (váha výstroje při 30Bar) = 5 kg (tzn. množství zátěže, které potřebuji doplnit do kompenzátoru / na dvojče / na opasek).

Pozn. Z tohoto příkladu vyplývá, že ponor zahajuji přetížený o 3,1 kg, ale tuto váhu během ponoru vydýchám a zároveň budu mít dostatek zátěže pro provedení bezpečnostní zastávky.


Kontrola množství zátěže během ponoru na bezpečnostní zastávce.

Víceméně se dá říci, že při této kontrole se odhalí i vliv změny vztlaku (komprese) neoprenu v 3 - 5 metrech a potvrdí se nám správnost výpočtu.

Kontrolu provádíme ve 3 metrech, kdy úplně vypustíme vzduch z kompenzátoru a při plném nádechu (80%) lehce stoupáme s výdechem na 20% klesáme a při klasickém dýchacím cyklu bez pohybu udržíme neutrální vztlak.


Proměnné / závěr

Přepočet je nutné provádět zejména v těchto případech:

Doufám, že pro vás byl článek užitečný a donutí vás zkontrolovat / přepočítat množství zátěže - přál bych si, abyste došli ke stejnému výsledku množství zátěže, jako používáte dosud.
 • Změna velikosti lahví, konfigurace výstroje.
 • Změna neoprenu / neoprenových doplňků / suchého obleku / podobleku. (+ reflektovat stáří / opotřebování)
 • Změna potápění ve slané / sladké vodě.
Doufám, že pro vás byl článek užitečný a donutí vás zkontrolovat / přepočítat množství zátěže - přál bych si, abyste došli ke stejnému výsledku množství zátěže, jako používáte dosud.