Základní potápěčský kurz - Open Water Diver

Základní informace

Místo teorie: České Budějovice / Hluboká nad Vltavou / J. Hradec

Maximální hloubka: 18 m

Doprava na lokality: vlastní

Minimální věk: 10 let (Junior Open Water Diver)

Cena: 8 990 Kč (společně s kurzem Nitroxu - 11 990 Kč) 

Popis a náplň kurzu

Základní potápěčský kurz Open Water Diver (OWD) je vstupní kurz, kde se naučíte základům potápění. Stanete se připraveným a odpovědným potápěčem školy IANTD. Certifikaci  obdržíte po zvládnutí všech předepsaných podvodních cviků, absolvování teoretických lekcí a po složení písemné zkoušky. Zajistíme vám teoretickou a praktickou přípravu a dodáme výukové materiály v ČJ. Kurzu se může zúčastnit každý, kdo je zdravotně způsobilý pro potápění s přístrojem. Kurz je možné absolvovat rovnou s kurzem potápění s Nitroxem.

  • teoretická příprava - 5 teoretických lekcí, obsahujících: základní znalosti výstroje, techniky plavání a vstupu do vody, přizpůsobení těla vodě a zvýšenému tlaku, poznání vodního prostředí, plánování ponorů.
  • praktická příprava - varianta na chráněné / otevřené vodě - 1 lekce šnorchlování + 5 výukových ponorů s přístrojem v rámci námi pořádaných akcí na českých lomech nebo rakouských jezerech. Varianta bazén + ponory na otevřené vodě - 1 lekce šnorchlování + 2 výukové ponory s přístrojem v bazénu + 4 ponory na chráněné / otevřené vodě v rámci námi pořádaných akcí na českých lomech nebo rakouských jezerech (varianta s bazénem probíhá pouze přes zimu). 
  • individuální přístup - praktické lekce na chráněné / otevřené vodě ve skupinách maximálně po 3 potápěčích 

Cena zahrnuje

  • výukové materiály, zapůjčení veškeré výstroje po dobu kurzu (kromě masky, ploutví, šnorchlu), teoretické a praktické lekce, služby instruktora, registraci na internetovém portálu IANTD, potápěčskou licenci světově uznávané školy IANTD, diplom, potápěčské pojištění DAN po dobu kurzu.
  • sleva na potápěčské zboží 10 % po dobu kurzu.

Cena nazahrnuje

  • vstupy na lokalitu v ČR, Rakousku / na bazén, dopravu na lokalitu, případné ubytování, cestovní pojištění

Pozn. Kurz je nutné dokončit do 1 roku od přihlášení do kurzu, jinak kurz propadá nebo se účtuje dodatečný doplatek za zdokonalovací lekce. Zdokonalovací lekce můžete absolvovat i tehdy pokud jste se již delší dobu nepotápěli  a potřebujete si své potápěčské dovednosti zopakovat.