Základní potápěčský kurz - Open Water Diver

Základní informace

Místo teorie: České Budějovice / Hluboká nad Vltavou / J. Hradec

Maximální hloubka: 18 m

Doprava na lokality / Ubytování: vlastní

Minimální věk: 10 let (Junior Open Water Diver)

Cena: 8 990 Kč (společně s kurzem Nitroxu - 11 990 Kč) 


Základní potápěčský kurz Open Water Diver (OWD) je vstupní kurz, kde se naučíte základům potápění. Stanete se připraveným a odpovědným potápěčem školy IANTD. Certifikaci  obdržíte po zvládnutí všech předepsaných podvodních cviků, absolvování teoretických lekcí a po složení písemné zkoušky. Zajistíme vám teoretickou a praktickou přípravu a dodáme výukové materiály v ČJ. Kurzu se může zúčastnit každý, kdo je zdravotně způsobilý pro potápění s přístrojem. Kurz je možné absolvovat rovnou s kurzem potápění s Nitroxem.

  • teoretická příprava - 5 teoretických lekcí, obsahujících kapitoly o potápěčské výstroji (včetně jejího používání, techniky plavání a vstupu do vody), základech fyziky a fyziologie pro potápěče (přizpůsobení těla vodě a zvýšenému tlaku), příprava na ponory a jejich plánování, poznání vodního prostředí a řešení krizových situací pod vodou.
  • praktická příprava - 6 praktických lekcí  (2 lekce v chráněné vodě / bazénu, 4 lekce na volné vodě) - 1 lekce šnorchlování + 5 výukových ponorů s přístrojem v rámci námi pořádaných akcí na bazénu, českých lomech nebo rakouských jezerech. 
  • individuální přístup - praktické lekce na chráněné vodě ve skupinách maximálně po 4 potápěčích, na volné vodě maximálně 3 potápěčích. Ponory nejsou vedeny stylem odcvičíme a jdeme z vody. Kurzista stráví pod vodou delší dobu, aby měl dostatek času si osvojit správné potápěčské návyky.  

Cena zahrnuje 

  • výukové materiály, plnění lahví, zapůjčení veškeré výstroje po dobu kurzu (kromě ABC - masky, ploutví, šnorchlu), teoretické a praktické lekce, služby instruktora, registraci na internetovém portálu IANTD, potápěčskou licenci světově uznávané školy IANTD, diplom, potápěčské pojištění DAN po dobu kurzu.
  • sleva na veškeré potápěčské zboží 10 % po dobu kurzu.

Cena nezahrnuje


  • vstupy na lokalitu v ČR, Rakousku / na bazén (100 - 250 Kč vstup), dopravu na lokalitu, případné ubytování, cestovní pojištění

Pozn. Kurz je nutné dokončit do 1 roku od přihlášení do kurzu, jinak kurz propadá nebo se účtuje dodatečný doplatek za zdokonalovací lekce. Zdokonalovací lekce můžete absolvovat i tehdy pokud jste se již delší dobu nepotápěli  a potřebujete si své potápěčské dovednosti zopakovat.